Stichting Christelijke Schuldhulp

Stichting Christelijke Schuldhulp is een professionele, onafhankelijke stichting die zonder winstbejag het vermogen beheert van mensen die daar tijdelijk of blijvend niet toe in staat zijn. Stichting Christelijke Schuldhulp streeft naar een hoogst mogelijke kwaliteit en service. Per 29 januari 2014 is het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren van kracht (zie Besluit kwaliteitseisen). Hierin zijn de kwaliteitseisen vastgelegd die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de beschermingsbewindvoerder, curator en mentor. De Rechtbank Overijssel heeft ons schriftelijk bevestigd dat Stichting Christelijke Schuldhulp voldoet aan deze kwaliteitseisen.

Gerechtelijke bewindvoering

Schuld is iets wat je overkomt, je vraagt er niet om maar het is er ineens en los het dan maar eens op.
Brieven, aanmaningen, mails, deurwaarders aan de telefoon of aan de deur, of nog erger: afsluiting van gas, elektra en water, beslaglegging en/of huisuitzetting! Je voelt je (en bent ook) verantwoordelijk voor de schuld, maar het ontbreekt je aan de energie, de mogelijkheden of de kennis.
Zoek hulp voordat het te laat is en neem contact op met ons!

Wij bieden schuldhulp d.m.v. gerechtelijke bewindvoering.

We hebben een team van schuldhulpverleners. Wij willen er alles aan doen om je van deze schulden en de druk die op jouw schouders rust te verlossen! Samen met jou werken we door deze moeilijke tijd heen en het uiteindelijke resultaat zal zijn dat je schuldenvrij bent. Dit geeft je zowel geestelijke als lichamelijke rust voor de rest van jouw leven.

Tarieven

De kosten van een standaard onderbewindstelling voor een 1 persoonshuishouden zonder schulden bedragen € 91,98 per maand. De kosten voor het opstarten van het dossier bedragen € 519,40. Voor mensen met een minimum inkomen vraagt Stichting Christelijke Schuldhulp bijzondere bijstand aan bij de gemeente waar zij woonachtig zijn. Bij toekenning daarvan, worden de kosten veelal volledig door de gemeente vergoed.

Voor het opmaken van een eindrekening en -verantwoording per andere datum dan 31 december of 1 januari van enig jaar, wordt een forfaitair tarief van € 194,80 in rekening gebracht. Dit geldt niet bij verwijtbaar ontslag van de bewind­voerder.

Voor extra werkzaamheden die niet tot een reguliere bewind of mentorschap behoren, wordt een uurtarief van € 64,90 in rekening gebracht.

Voor extra werkzaamheden t.g.v. woningontruiming wordt een bedrag van € 324,60 in rekening gebracht.

Documenten

Disclaimer
Privacy statement
Tarieven 2019 bewindvoering
Klachtenbehandeling
Algemene Voorwaarden
Protocol
Werkproces